Архів новин
«    жовтня 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Важливо
Оголошення
Про головне
Роз’яснення щодо окремих питань професійного навчання державних службовців

Дата: 07 серпня 2020Переглянуто: 448

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу», підпункту 8 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, та з метою забезпечення належних умов для професійного навчання державних службовців НАДС роз'яснює.


1. Щодо збільшення обсягу частки самоосвіти до 50 відсотків загальної кількості кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи серед інших видів професійного навчання в межах виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/ індивідуальної програми професійного розвитку в 2020 році.


Постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 532 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», зокрема, внесено зміни до пункту 20 Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 (далі - Положення про систему професійного навчання), згідно з якими обсяг частки самоосвіти у -2020 році серед інших видів професійного навчання може становити не більше 50 відсотків загальної кількості отриманих кредитів Європейської кредитно трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС) за результатами виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/ індивідуальної програми професійного розвитку (далі - індивідуальна програма).


Тобто в 2020 році державний службовець у межах виконання індивідуальної програми має набрати встановлений абзацом другим пункту 7 Положення про систему професійного навчання обов'язковий щорічний мінімум у 1 кредит ЄКТС, де частка самоосвіти має становити не більше 0,5 кредиту ЄКТС, а частка інших видів професійного навчання не менше 0,5 кредиту ЄКТС.


Обсяги нарахування кредитів ЄКТС за результатами навчання за окремими видами самоосвіти визначено у додатку до Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання, затвердженого наказом НАДС від 12 грудня 2019 року № 226-19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 року за № 1288/34259 (далі - Порядок нарахування кредитів ЄКТС).


2. Щодо перегляду затвердженої індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальної програми професійного розвитку.


Постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 532 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», зокрема, внесено зміни до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (далі - Порядок проведення оцінювання), щодо можливості, в разі такої потреби, перегляду затвердженої індивідуальної програми.


З урахуванням пунктів 21, 35 Порядку проведення оцінювання, підставою для внесення змін до індивідуальної програми може бути перегляд завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності (далі - ключові показники). Також внесення змін до індивідуальної програми можливе з метою уточнення професійної компетентності, визначеної за результатами перегляду ключових показників відповідного державного службовця, виду професійного навчання та/або орієнтовного напряму/теми професійного навчання.


У 2020 році додатковою підставою для внесення змін до індивідуальної програми може бути необхідність збільшення частки самоосвіти серед інших видів професійного навчання згідно зі змінами до пункту 20 Положення про систему професійного навчання, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 532 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».


Звертаємо увагу, що пунктами 32, 42 Порядку проведення оцінювання визначено, що на підставі висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця та з урахуванням визначених ключових показників на наступний звітний рік такий державний службовець разом із службою управління персоналом складає індивідуальну програму, яку погоджує безпосередній керівник такого державного службовця (або суб'єкт призначення) та затверджує керівник самостійного структурного підрозділу, в якому він працює (у разі наявності) (або особа, яка здійснювала підготовку відповідних пропозицій).


Таким чином, з урахуванням вищевикладеного перегляд професійних компетентностей, визначених за результатами щорічного оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, не допускається.


Індивідуальну програму, до якої вносяться зміни, рекомендується викладати в новій редакції, а у грифі затвердження зазначати дату затвердження нової редакції індивідуальної програми.


У новій редакції індивідуальна програма складається, погоджується та затверджується у порядку, визначеному статтею 49 Закону України «Про державну службу».


Оригінал затвердженої індивідуальної програми в новій редакції зберігається службою управління персоналом (окремо чи в особовій справі відповідного державного службовця разом із першою редакцією індивідуальної програми), а копія надається державному службовцю та його безпосередньому керівнику (або суб'єкту призначення).


3. Щодо підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання.


Відповідно до пункту 3 розділу IV Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом НАДС від 26 листопада 2019 року № 211-19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2020 року за № 5/34288 (далі - Порядок організації підвищення кваліфікації), суб'єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (далі - провайдери) можуть здійснювати підвищення кваліфікації державних службовців зокрема за дистанційною та змішаною (поєднання очної та дистанційної з використанням спеціальних інтернет-платформ, вебсайтів, електронних систем навчання тощо) формами навчання.


Пунктами 6, 9 розділу IV Порядку організації підвищення кваліфікації визначено, що організація підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання передбачає дистанційні заняття, самостійну роботу учасників навчання та контрольні заходи. Провайдери під час проведення такого навчання можуть передбачати вхідний, поточний та підсумковий контроль.


Підвищення кваліфікації за професійною (сертифікатною) програмою за дистанційною формою навчання обов'язково завершується підсумковим контролем, а також може передбачати вхідний, поточний контроль.


Підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою за дистанційною формою навчання обсягом від 0,5 кредиту ЄКТС до 1 кредиту ЄКТС завершується підсумковим контролем. Однак, оцінювання результатів навчання за короткостроковою програмою обсягом до 0,5 кредиту ЄКТС не здійснюється.


Поточний контроль за дистанційною формою навчання може здійснюватися дистанційно, підсумковий контроль - передбачає проведення контрольних заходів очно. При цьому за рішенням провайдера підсумковий контроль за дистанційною формою навчання може проводитися дистанційно в режимі реального часу.


4. Щодо внесення відомостей про професійне навчання до Особової картки державного службовця.


Відповідно до пункту 7 Порядку нарахування кредитів ЄКТС облік кредитів ЄКТС здійснюється за кожним видом професійного навчання шляхом внесення відомостей про нараховані кредити ЄКТС до Особової картки.


Наказом НАДС від 19 травня 2020 року № 77-20, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 травня 2020 року за № 461/34744 (далі - Наказ), затверджено нову форму Особової картки державного службовця (далі-Особова картка), особливості застосування якої висвітлено у роз'ясненні НАДС від 25 червня 2020 року № 99-р/з.


Ураховуючи викладене, НАДС рекомендує вносити відомості про професійне навчання державного службовця до паперового примірника його Особової картки за формою, що діяла до набрання чинності Наказом, та доповнювати її додатком 2 до Особової картки, затвердженим Наказом.


5. Щодо погодження спеціальних професійних (сертифікатних) і короткострокових програм підвищення кваліфікації.


Програми підвищення кваліфікації розробляються відповідно до Положення про систему професійного навчання. Порядку організації підвищення кваліфікації. Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затверджених наказом НАДС від 10 жовтня 2019 року № 185-19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 року за № 1159/34130, та з урахуванням положень інших нормативно-правових актів, які регламентують питання державного управління, місцевого самоврядування, післядипломної освіти, відповідних професійних стандартів (у разі наявності), а також потреб замовників освітніх послуг у сфері професійного навчання та індивідуальних потреб учасників навчання.


Відповідно до статті 1 Закону України «Про освіту» освітньою послугою є комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій провайдера, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення учасником навчання очікуваних результатів навчання.


Згідно з пунктами 9, 12 Положення про систему професійного навчання спеціальними програмами підвищення кваліфікації є програми, метою яких є підвищення рівня професійної компетентності державних службовців на основі раніше набутого професійного та життєвого досвіду та відповідно до їх індивідуальних потреб і спеціальних потреб державних органів.


Спеціальні професійні (сертифікатні) та короткострокові програми розробляються, затверджуються провайдерами та погоджуються відповідними замовниками освітніх послуг у сфері професійного навчання за такими програмами шляхом прийняття розпорядчого документа.


При цьому провайдер може розробляти спеціальні програми підвищення кваліфікації, адресовані невизначеному колу суб'єктів (державним органам і державним службовцям) як пропозицію укласти договір про надання освітньої послуги з підвищення кваліфікації за відповідною програмою.


Отже, спеціальні програми підвищення кваліфікації можуть бути розроблені провайдером на задоволення потреб окремого державного органу як замовника освітньої послуги з підвищення кваліфікації за відповідною спеціальною програмою, або невизначеного кола державних органів та/або їх державних службовців.


Таким чином, спеціальна програма підвищення кваліфікації, яка розробляється провайдером на замовлення державного органу з метою задоволення його спеціальних потреб, потребує погодження таким державним органом шляхом прийняття розпорядчого документа, а спеціальна програма підвищення кваліфікації, адресована невизначеному колу державних органів та/або їх державних службовців, не потребує відповідного погодження.

 

 

 

 

 

 

 

Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

 

 

 

 

 

шаблоны для dleскачать фильмы

Похожие новости

» » Роз’яснення щодо окремих питань професійного навчання державних службовців