Архів новин
«    липня 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Важливо
» Перелік відомостей, що зберігаються у райдержадміністрації та містять службову інформацію

Перелік відомостей, що зберігаються у райдержадміністрації та містять службову інформацію

                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                                                                           розпорядження голови райдержадміністрації

 

                                                                                                                                           09.04.2013 № 78ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію в Веселівській районній державній адміністрації,

яким надається гриф обмеження доступу
«Для службового користування»

І. Загальні питання1. Відомості, що містяться в документах райдержадміністрації та її структурних підрозділах на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади з грифом «Для службового користування».


2. Відомості, що містяться в службовій кореспонденції (доповідних записках, рекомендаціях та ін., виданих у зв’язку з опрацюванням документів надісланих до райдержадміністрації (її структурних підрозділів) з грифом «Для службового користування».


3. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації та/або її структурних підрозділів, здійсненням контрольних, наглядових функцій райдержадміністрацією та/або її структурними підрозділами, відомості про підготовку нарад за участю керівництва райдержадміністрації, проекти розпоряджень, доручень та наказів.


ІІ. Робота з кадрових питань1. Відомості, що зазначені у картці особового обліку державних службовців.


2. Відомості, що зазначені в документах атестації державних службовців.


3. Відомості, що зазначені в особових справах працівників апарату райдержадміністрації, в т.ч. ті, що містять інформацію особистого характеру.


4. Матеріали службових розслідувань стосовно державних службовців.


5. Відомості, що зазначені у наказах про особовий склад, про відпустки, про відрядження, про заохочення, про стягнення.


6. Відомості, що зазначені у поданнях до призначення, про звільнення зі служби, присвоєння чергового спеціального рангу державного службовця та нагородження.


ІІІ. Питання мобілізаційної підготовки


1. Відомості щодо заходів з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану райдержадміністрації та її структурних підрозділів, крім документів, які становлять державну таємницю (згідно з наказом Міністерства економіки України від 18.05.2007 № 140 „Про затвердження Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”), щодо:


1) створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;


2) виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;


3) виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільсько-господарської продукції в особливий період;


4) виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;


5) виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в  особливий період; 


6) мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;


7) кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в районній державній адміністрації, органах місцевого самоврядування;


8) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;


9) виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;


10) створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;


11) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;


12) підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;


13) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;


14) виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;


15) номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в районній державній адміністрації, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;


16) капітального будівництва в особливий період;


17) створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;


18) потреби сільського господарства в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.


2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки.


3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки.


4. Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.


5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування райдержадміністрацій, виконкомів міських рад, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.


6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.


7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.


8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.


9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки економіки.


10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується райдержадміністрації, окремих підприємств.


11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.


12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.


13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.


15. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування.


16. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.


17. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.


18. Проекти розпорядчих документів мобілізаційного плану, штатні розписи відділів та положення про них на особливий період в райдержадміністрації, виконкомах міських рад.


19. Організація та виконання завдань мобілізаційної підготовки, крім відомостей, що становлять державну таємницю, під час листування з центральними органами державної влади, структурними підрозділами райдержадміністрації та виконавчими комітетами місцевих рад району, підприємствами, установами і організаціями.


IV. Питання надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення1. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.


2. Розпорядження щодо організації зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях.


3. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за спеціальними паролями).


4. Пояснювальні записки до планів та схем зв’язку, які розкривають побудову системи зв’язку МНС України в мирний час.


5. Виписки з таблиці позивних посадових осіб.


6. Табелі термінових та строкових донесень МНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.


7. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення.


8. Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.


9. Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

10. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони у структурних підрозділах райдержадміністрації, крім відомостей, що становлять державну таємницю.


11. Відомості про номенклатуру, потребу і наявність запасів оперативного резерву управління.


12. Нормативні документи щодо показників та критеріїв визначення оцінки, підприємств та сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки.


13. Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів економіки (структурних підрозділів райдержадміністрації), які не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту.


14. Відомості щодо характеристик хімічно небезпечних об’єктів, які віднесені до ІV ступеню хімічної небезпеки.


15. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань і тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони), які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.


16. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) на підприємствах (установах), в селищі та сільській місцевості.


17. Методичні рекомендації, вказівки, посібники та настанови щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил, організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в особливий період.


18. Відомості щодо заходів, стану формування страхового фонду документації місцевих органів виконавчої влади, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.


19. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки району.V. Питання оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та протидії корупції1. Відомості щодо організації та виконання завдань територіальної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю, під час листування з центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими комітетами місцевих рад району, підприємствами, установами і організаціями.


2. Відомості щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.


3. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

4. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.VI. Питання режимно-секретної роботи1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці суб’єктів режимно-секретної діяльності.


2. Внутрішні нормативні документи щодо організації та здійснення режимно-секретної роботи.


3. Відомості щодо забезпечення контролю, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці.


4. Відомості про наявність режимних приміщень, місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації, порядок їх охорони та евакуації.


5. Відомості щодо переліку посад працівників райдержадміністрації, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.


6. Відомості щодо оформлення, надання, скасування допуску (доступу) до державної таємниці.


7. Відомості щодо облікової картки про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.


8. Відомості щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації.


9. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.


10. Відомості, зазначені у номенклатурі секретних справ, журналах, журналах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, а також в актах на їх знищення.


11. Відомості, які містять інформацію щодо перевірки наявності, знищення, прийому-передачі, експертизи цінності матеріальних носіїв секретної інформації, якщо вони не містять в собі таємної інформації.


12. Відомості, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньооб’єктовий режим, технічне оснащення режимних приміщень та місць їх розташування.


13. Відомості за окремими показниками про організацію окремого об’єкту урядового зв’язку, про встановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку (переліки, довідники, списки абонентів урядового зв’язку).


14. Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму або надзвичайного стану.


15. Відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом в іноземні країни працівників райдержадміністрації, яким надано чи було надано допуск до державної таємниці.


16. Зведені відомості з надання звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці.

17. Відомості щодо категоріювання приміщень та автоматизованих систем і копіювально-розмножувальної техніки, в яких обробляється інформація з обмеженим доступом.


18. Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку секретної інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності.


19. Акти перевірок стану режимно-секретної роботи в районній державній адміністрації.


20. Акти річних перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних матеріальних носіїв інформації.


21. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.


22. Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.VIІ. З питань технічного захисту інформації1. Відомості про створення та функціонування комплексної системи захисту інформації.


2. Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.


3. Відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації в райдержадміністрації, якщо вони не становлять державної таємниці.


4. Модель загроз об’єкта інформаційної діяльності, якщо вона не містить відомостей, що становлять державну таємницю.


5. Відомості про технічні характеристики комп’ютерного парку, автоматизованих робочих місць і серверів.


6. Інформація, яка містить відомості про обстеження та категоріювання об’єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю.


7. Алгоритми отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в автоматизованій інформаційній системі.


8. Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються у комп’ютерних мережах, де обробляється інформація з обмеженим доступом, якщо вона не становить державної таємниці.


9. Відомості про роботу (розміщення), в т.ч. кабелів локальної обчислювальної мережі) серверного та комунікаційного обладнання, доступу до цього обладнання та баз даних (облікові записи).VIII. Питання житлово-комунального господарства1. Відомості про організацію охорони в цілому та стан захисту джерел водопостачання по об’єкту, району, крім тих, що входять до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.


2. Відомості, що розкривають схеми діючих та резервних водозаборів з артезіанських свердловин, які призначені для забезпечення подавання води до комунальних водоводів по об’єкту, району.


3. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування підземних резервних джерел водозабезпечення, які призначені для подавання води до комунальних водоводів по об’єкту, району, якщо такі відомості не становлять державної таємниці.


4. Відомості про інженерно-технічні заходи, розголошення яких може призвести до порушення стійкого водо,- теплопостачання та каналізації по об’єкту, району.IX. Питання містобудування та архітектури1. Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10 000 – 1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію Веселівського району, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які мають повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.


2. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50 000 – 1:200 000, карти ділянок рік масштабів 1:25 000 – 1:50 000.


3. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.


4. Відомості про координати геодезичних пунктів на територію Веселівського району, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю.


5. Картографо-геодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів, на територію Веселівського району, які покривають площу в одному масиві понад 25 кв. км.


6. Графічна частина містобудівної документації, яка розроблена на картографічній основі, що має гриф „Для службового користування”.


7. Відомості, що містяться в нормативних документах з проектування та будівництва об’єктів цивільного захисту.

8. Звіти про інженерні вишукування для складання проектів планування та забудови населених пунктів району.X. Питання соціального захисту, охорони здоров’я, захисту прав та інтересів дітей1. Відомості щодо персональних даних інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, підопічних дитячих будинків-інтернатів, підопічних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), одержувачів всіх видів


2. Відомості з центрального банку даних з проблем інвалідності.


3. Матеріали із відомостями щодо персональних даних осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.


4. Відомості щодо користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматизованого Реєстру пільговиків (ЄДАРП).


5. Аналітична та статистична інформація, зведена за певними критеріями на підставі інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’ї потенційних і дійсних усиновлювачів, опікунів і піклувальників, прийомних батьків і батьків-вихователів.


6. Відомості, що відносяться до персональних даних про дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, зазначені у звітах та інших документах: про опіку, піклування, усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.XI. Інші відомості1. Відомості про заявників з облікових справ за зверненнями громадян.


2. Матеріали перевірок скарг та заяв громадян.


3. Відомості щодо фінансово-економічних показників підприємств району, які не віднесені до категорії розпорядників публічної інформації, якщо такі відомості отримані райдержадміністрацією в рамках здійснення власних повноважень.


4. Відомості щодо результатів моніторингу суб’єктів господарської діяльності, пов’язаної з користуванням надрами.


5. Відомості про суб'єктів господарювання та обсяг зерна, що перебуває у їх власності, зазначені у деклараціях про обсяги зберігання зерна.

 

 

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

лучшие DataLife Engine на этом сайте и скачать фильмы у нас на сайте есть скачать игры бесплатно бесплатно
» Перелік відомостей, що зберігаються у райдержадміністрації та містять службову інформацію